Udbytte

Hvad får min virksomhed ud af undervisning i konflikthåndtering?

Gevinsten ved vores kurser

Målet med vores undervisning er at sætte fokus på det, man allerede gør og tilføre nye redskaber, for at opnå en endnu bedre håndtering af konflikter.

Arbejdsmiljø

Ved at forbedre de relationer, påvirkninger og vilkår medarbejderen arbejder under, kan konflikthåndtering bruges som aktiv redskab til at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø

Medarbejdere vender pilen opad
positivt arbejdsmiljø

Kundeservice

Kundens oplevelse præges i høj grad af, om han/hun føler sig hørt. At høre kunden og prøve at forstå problemet er forudsætningerne for at håndtere problemet.

Vi giver redskaberne til at gøre dette endnu bedre.

Bonus

Konflikthåndtering kan bruges både på arbejdet, men også i fritiden, i hjemmet og i opdragelse.