Konflikter koster

Konflikter koster for både virksomheden og individet.

Konflikter koster på flere niveauer

på samme måde som krig koster lande formuer, så koster konflikter både for virksomheden og individet. Dette viser sig bl.a. som øgede juridiske udgifter eller en stigning i tiden, der bruges på utilfredse kunder eller en skilsmisse der bliver til "krig".

#
Individets pris

Individets pris

Som part i en konflikt, vil man opleve, hvorledes andre tings værdi daler samtidig med at konflikten fylder mere og mere.

Virksomhedens pris

Konflikter med kunder, samarbejdspartnere og leverandører m.m. koster både tid og penge.
Interne konflikter dræner medarbejderne for den energi, man forventes at lægge i arbejdet.

Udenforståendes pris

Selv når du står på sidelinien og ikke er en del af selv konflikten, kan konflikten også dig. Kolleger, ægtefæller, naboer og andre bliver ligeledes inddraget efterhånden som konflikten tager til.

#