Mægling

Upartisk hjælp til at finde frem til en tilfredstillende løsning.

Hvad er mægling?

En mægling er en struktureret proces, hvor en upartisk konfliktmægler hjælper parterne med selv at finde frem til en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter

Mæglerens rolle

Mægleren leder processen indenfor de aftalte rammer. Mægleren træffer ingen afgørelser, det er alene op til parterne.

Hvad indeholder en mægling?

Ofte består en mægling af bl.a. følgende punkter:

  • Velkomst, afklaring af proces
  • Dialog om parternes version af konflikten
  • Problemformulering
  • Drøftelse af løsningsmuligheder
  • Forhandling af aftale
  • Gennemgang og godkendelse af aftale
mægling af par

Forudsætning for mægling

Mæglingens grundforudsætninger er:

  • Frivillighed
  • Fortrolighed

Fordele ved mægling

Processen er ikke baseret på at finde en vinder og en taber, men på at finde en tilfredsstillende løsning.

Mægling ser ikke kun på en løsning, men ser også på hvad der er sket og hvad parterne har behov for.

Det er både billigere og hurtigere end en retssag