Foredrag og Workshops

Fokus på hverdagens konflikter

Foredrag

Vi leverer levende og indholdsrige foredrag om bl.a. konflikter og deres "liv".

Vores foredrag har ofte til formål, kort at rette fokus mod, hvorledes vi hver især håndterer hverdagen små konflikter, for derefter at sætte det i relief til de langt større konflikter, vi møder.

Workshops

Til konferencer, firmaarrangementer og messer kan det ofte være en fordel at lave workshops, hvor oplægsholder i dialog med tilhørerne bearbejder det valgte emne.

Deltagerne har mulighed for at få deres egne problematikker belyst i samarbejde med oplægsholderen.

foredrag